OLIPA s.r.o.
Závodná 78A
821 07 Bratislava
tel 02/55574319
www.olipa.sk
olipa@olipa.sk

Vyrezávanie zo samolepiacej fólie, plnofarebná digitálna tlač aj s orezom (print&cut),
etikety, nálepky, samolepky, bannery, plagáty, okenná grafika
a následné lepenie a kašírovanie toho všetkého je naša hlavná činnosť.
Takým spôsobom vyrábame rôzne reklamy, firemné tabule, informačné systémy,
nápisy a grafiku na autá alebo výklady.
Vždy sa pokúsime vyriešiť Váš problém ...